About That's the Spot - Sex toys in cardiff

Helo a chroeso i
Dyna'r Spot!

Os ydych chi am wneud penderfyniad deallus o ran pa deganau rhyw i'w prynu, fi yw'r person gorau yn Ne Cymru i'ch helpu chi. Cymerwch gipolwg o gwmpas y siop lle gwelwch ddisgrifiadau manwl o bob eitem, gyda'r bwriad o roi cymaint o wybodaeth â phosibl i chi allu prynu’r tegan cywir i chi.

Os ydych chi dal yn teimlo braidd yn ansicr o ran pa degan i'w brynu - yn enwedig gan fod teganau gorau yn gallu bod mor ddrud - dewch i gael ymgynghoriad tegan rhyw gyda fi. Gallaf ddod i ymweld â chi gyda dewis o'r teganau y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw, ac i roi cyfle i chi gael golwg iawn at bopeth - os ydych yn edrych am ddirgrynydd, gallwch weld pa mor gryf mae'n dirgrynu, gweld pa mor llydan/hir yw e, a gweld os yw'n dawel/swnllyd. Os mai dildo, gallwch weld yn union ei faint - yr un peth ar gyfer harnais i'w gwisgo (strap on) - ydy hi'n ffitio? Beth yw'r union liw?!! Os mai wyau cegel, gallwch weld pa mor drwm ydyn nhw! Mae'n gyfle gwych i 'gyfarfod' y teganau a gweld os ydych yn dod ymlaen gyda nhw. Yn ogystal â fy mod i yna i'w dangos i chi ac i siarad amdanyn nhw, mae'n tynnu'r embaras y gallech gael o fynd i mewn siop deganau rhyw, ac mae'n cael ei wneud yng nghysur eich cartref eich hun.

Rwy hefyd yn hapus i ymweld â dynion sydd am brynu rhywbeth i'w partneriaid sy'n ferched.

Yn ogystal â'r uchod, mae cenhadaeth gyda fi i gael y pensiynwyr yn fwy actif.

Os ydych chi am gael noson ohoni gyda ffrindiau, gallaf ddod i'ch cartref am Soireé Teganau Rhyw! Ceisiwch beidio â gymharu â phartion teganau rhyw arall - fydda i ddim yn dod â dillad isaf, a bydd y noson ddim yn llawn o ffyrdd i 'oglais eich partner'. Mae mwy amdanoch chi a beth ry'ch chi eisiau. Bydd y dechnoleg teganau diweddaraf gyda fi, ac ystod o brisiau a bydd o leiaf un o bob peth gyda fi i werthu ar y noson. Rwy'n hapus i deilwra pob parti i beth mae'r grŵp eisiau.

Rwy hefyd yn ysgrifennu blog rheolaidd ynghylch pob math o bethau rhyw a mastyrbio ac am y teganau newydd sydd o gwmpas. Rwy'n ei ddiweddaru bob pnawn Gwener.

Os ydych chi dal yn ansicr p'un a hoffech gymryd mantais o fy ngwasanaethau, ewch i ddarllen y tystiolaethau yn ogystal â fy mhrofiad hyd yn hyn.