Soirees Teganau Rhys

Soirées Teganau Rhyw

Di-chwaeth, rhad, lletchwith, annifyr, cymhleth, twyll. Dyma eiriau sy'n disgrifio beth na fydd fy Soireés.

Fy mwriad yw rhoi cyfle i fenywod gyda neu heb bartneriaid i gael gwell dealltwriaeth o sut gall teganau rhyw weithio ar eu cyfer nhw ond heb eu gorlethu gyda gormod o ddewisiadau. Rwy am ddod i adnabod pawb yn y parti a dysgu o leiaf un peth newydd i bawb nad oedden nhw’n ei wybod am ryw a mastyrbio.

Er fy mod i am gymryd ymdriniaeth addysgiadol i fy ngwasanaeth, rwy am iddo fod yn hwyl i'r rheiny sydd am gael 'parti go iawn', sef pam mod i'n agored i awgrymiadau o ran sut hoffech i'ch Soireé gael ei gynnal.

Yr hyn sy'n fy ngwneud yn wahanol i unrhyw cynllunydd barti arall yw fod gen i stoc gyda mi ar y noson i werthu i chi y fan a'r lle, er mwyn i chi gymryd eich teganau a chwarae gyda nhw ar yr un noson!