Soirees Teganau Rhys

Dyma rai canllawiau ar y Soireés

Mae Soireés am ddim* gyda dewis o bethau i'w hychwanegu:

  • Rwy'n cynnig bagiau parti gwerth £5, £10, £15, £20 neu £25 gweler y cynnwys yma
  • Os yw'r parti ar gyfer menyw arbennig - pen-blwydd neu barti plu - mae gan y grŵp yr opsiwn i brynnu tegan iddi fel anrheg. Gellir trefnu a thalu am hyn ymlaen llaw drwy gyfrannu swm penodol yr un; yna gallant ddewis a talu am yr anrheg ar y noson ar ei chyfer.
  • Os ydych yn sychedig neu'n flinedig, byddaf hefyd yn gwerthu caniau o ddiod egni Pussy am £1.50 yr un.

Os yw'n addas ar gyfer y Soireé, gallwn hefyd chwarae gemau i oedolion am ddim, ac mae croeso i brynu unrhyw losin siâp ddrygionus o flaen llaw neu ar ddechrau'r y nos fel y gellir eu pasio o gwmpas ar y noson i chi gyd!

Fel diolch am gynnal y Soireé, bydd y sawl sy'n cynnal y Soireé hefyd yn cael gostyngiad o 20% ar nwyddau y mae'n prynu ar y noson.

Yr wyf yn dod â llawer mwy o eitemau at y soirées nag yw'r norm. Mae hyn yn fel y gallaf gynnig rhywbeth i bob person. Rwy hefyd yn dod â nifer o gatalogau gyda fi i chi edrych drwyddynt er mwyn i chi weld yr amryw ddewisiadau eraill sydd gyda chi a'u harchebu gyda fi.

Mae Soireés yn para lan at 3 awr. Bydd y person sy' wedi trefnu'r soireé  a fi yn trefnu 2 egwyl o 15 munud. Byddaf yn creu ardal ymgynghori mewn rhan arall o'r tŷ/fflat os oes modd felly os oes gan unrhyw un gwestiynau preifat, gallwn drafod yn ystod un o'r egwyliau neu ar ôl i'r Soireé ddod i ben.

*Mae angen o leiaf 4 person i ddod i'r soiree. Os bydd llai na 4 person yn mynychu hwn, bydd angen i'r croesawydd i dalu £20 ar y noson.