Soirees Teganau Rhys

Awgrymiadau Soirée 

Soireés i bobl Sengl

Eitemau i'w trafod:

 • Liwbs
 • Dirgrynyddion clitoraidd
 • Dirgrynyddion G-Sbot
 • Cwningod
 • Teganau sy'n newydd i'r farchnad
 • Liwb
 • Wyau Kegel Eggs
 • Sgwrs teganau cyplau dewisol
 • Nwyddau Bwytadwy

Soireé Sappho (Menywod Hoyw/Bi/Queer)

Eitemau i'w trafod:

 • Liwbs
 • Liwbs â blas
 • Harnais i'w gwisgo
 • Dildos
 • Dildos deuben
 • Dildos 'rhannu'
 • Dirgrynyddion cyplau
 • Nwyddau Bwytadwy

Soireés Cyplau (Heterorywiol)

Eitemau y gallwn eu trafod:

 • Liwbs
 • Liwbs â blas
 • Modrwyon Pidyn
 • Teganau Rheoli o Bell
 • Chwarae Rhefrol (Anal)
 • Sgwrs teganau solo dewisol

I gadarnhau beth mae 'Soireés Cyplau' yn ei olygu - gall fod yn grŵp o fenywod yn cael noson heb eu gwŷr, ac os felly, gallwn drafod ychydig mwy ar deganau solo hefyd. Y dewis arall, os yw'r dynion am ymuno, rwy'n croesawu grwpiau o gyplau heterorywiol hefyd (y tebygrwydd yw, mae e'n fwy tebygol o brynnu anrheg i chi hefyd!)