Ymgynghori tegannay rhyw

Ymgynghori Teganau Rhyw

Mae'r gwasanaeth yma yn unigryw. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw un arall yn y DU sy'n cynnig y gwasanaeth yma.

Mae nifer o siopau teganau rhyw da iawn i'w cael, a rhai eraill sydd ddim cystal. Rwy'n gwybod am bob un yma yng Nghaerdydd ac mae rhai yn well na'i gilydd. Mae gan rhai siopau rai eitemau allan i'w gweld i chi chwarae gyda nhw, a does gan rhai ddim allan i'w profi cyn i chi brynu. Mae ychydig o siopau mwy i ddynion, ond rwy'n gwybod bod pob un yn gallu bod yn anodd cerdded i mewn iddyn nhw. Mae hyd yn oed fi'n ei chael hi'n anodd cerdded mewn iddyn nhw! Ac wrth gwrs, os nad ydych yn byw yng Nghaerdydd, neu yn agos at orsaf drenau i mewn i Gaerdydd, gall deimlo fel ymdrech i fynd mewn.

Beth mae'r ymgynghoriad yn cynnig yw tynnu'r rhwystr yna - gallwch gael golwg dda ar yr eitemau yng nghysur a preifatwrydd eich cartref eich hun a cael sgwrs go iawn gyda fi. Does dim rhaid i chi dalu arian i deithio neu i barcio a does dim hyd yn oed angen i chi dalu cost postio, gan bydd y stoc gyda fi i’w brynnu ar unwaith. Gallwch edrych o gwmpas ein siop yma ar-lein, nodi pa rai sy'n tynnu eich sylw i chi a llenwi'r ffurflen ymholiad, yn gofyn i fi ddod i'ch gweld chi gyda'r union eitemau y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.

Gallech chi fod yn cwpl, unigolyn, neu grwp, dyw'r maint ddim yn bwysig...cysylltwch gyda fi.