Ymgynghori tegannay rhyw

Gwybodaeth Ymgynghoriad

Gallech fod yn gwpl, yn unigolyn, neu'n grŵp bychan o bobl, dyw maint ddim o bwys. Darllenwch isod i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma:

  • Rwy'n codi £10 neu £18 am yr ymweliad, yn dibynnu ble'r ydych chi'n byw. Mae rhestr o leoliadau yma
  • Does dim rheidrwydd i brynu unrhyw eitem unwaith i fi gyrraedd, ond os hoffech chi, gallaf ei roi i chi yn y fan a'r lle, gan arbed costau postio!
  • Dwi ddim yn beirniadu unrhyw gleient, ac mae'n bolisi i beidio â thrafod unrhyw ymgynghoriad gydag unrhyw un arall. Gan fod hon yn wasanaeth leol, efallai y byddwch yn poeni y byddwch yn fy ngweld o gwmpas, ac os yw hyn byth yn digwydd, gallwch fod yn sicr, i gynnal cyfrinachedd, fydda i byth yn dweud helo heblaw eich bod chi'n dweud helo yn gyntaf.
  • Mae ymgynghoriad i ddangos i chi ac i drafod yr eitemau yr ydw i'n eu stocio. Dwi ddim yna i gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau rhywiol, a byddaf yn gadael yn syth os oes unrhyw symudiadau amhriodol.
  • I ddilyn o'r cam blaenorol, mae croeso i chi siarad gyda mi am unrhyw beth o ran eich bywyd rhywiol a'ch corff. Y mwyaf yr ydw i'n gwybod, y gorau alla i'ch cynghori! Nid yw hon yn orfodol, ni fyddwn am i chi deimlo fel pe bai'n rhaid i chi rannu'r manylion hyn gyda mi
  • Mae ymgynghoriadau yn para hyd at awr.
  • Os ydw i'n mynd i fod yn fwy na 10 munud yn hwyr, byddaf yn eich ffonio chi a rhoi gwybod pryd y bydda i'n cyrraedd.
  • Os ydw i'n mynd i fod yn fwy na hanner awr yn hwyr, byddaf yn eich ffonio chi i wneud yn siŵr eich bod chi dal yn hapus i mi ddod, ac yn cynnig gostyngiad o 10% ar yr eitemau yr ydych yn eu dewis.
  • Rwy'n cymryd fy nhe'n gryf, gyda mymryn o laeth a dim siwgr ;-)

Llenwch y ffurflen ymholi gyda chymaint o fanylion ag yr hoffech a phryd yr hoffech i fi ymweld â chi a thicio'r blwch i ddangos eich bod yn deall y pwyntiau uchod.