Rhestr o leoliadau

5 milltir (cost o £10): Unrhyw ardal o Gaerdydd | Penarth

10 milltir (cost o £18): Dinas Powys | Sili | Y Rhŵs | Pont-y-clun | Llantrisant | Caerffili | Casnewydd

I'r rheiny ohonoch chi sydd tu allan i'r radiws hwn, rwy'n hapus i ystyried ymweld â chi am ymgynghoriad, cyn belled â'ch bod yn hapus i dalu am y petrol, cysylltwch â mi os hoffech drafod hyn. Mae map i'w gael yma o'r radiysau'r wy'n gweithio ynddynt.

Map